Du lịch tâm linh

Trẩy hội Quỳnh Lâm - Di tích Quốc gia đặc biệt

Chùa Quỳnh Lâm, tên thường gọi là chùa Quỳnh, tên tự là Quỳnh Lâm Tự. Theo nghiên cứu văn bia trong chùa cho thấy chùa được hình thành từ thời tiền Lý, trải qua nhiều lần trùng tu, tu sửa ở các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê

Miếu ông, miếu bà

Lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà được tổ chức thường niên vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch. Di tích Miếu Ông - Miếu Bà gồm 2 cụm di tích, đó là cụm di tích Miếu Ông và cụm di tích Miếu Bà

 Trang1 - 2